Kurtzke-féle EDSS skála

A legtöbb SM-mel, és gyógyszeres terápiával kapcsolatos kutatás a Kurtzke Expanded Disability Status Scale-t, azaz a Kurtzke-féle kiterjesztett rokkantsági állapot skálát, rövidítve EDSS-t használja betegség progressziójának számszerűsítésére.1

A Kurtzke-féle EDSS skála nyolc funkcionális területen értékel 0-tól 5, vagy 6-ig. E nyolc funkcionális terület értékelése, valamint a beteg járási képessége alapján mond egy végső eredményt az aktuális fogyatékossági állapotra vonatkozóan. A skála két végén a „tünetmentes” (0,0) állapot , illetve az „SM következtében bekövetkezett halál” (10,0) szerepel.

0,0-tól 4,0-ig még megtartott a járóképesség, 4,0 és 7,5 között pedig már csak rövidebb távokon, segítséggel tud járni a beteg. Ezeknél a pontoknál az értékelés fő szempontja az, hogy milyen távolságot, milyen segítséggel tud megtenni a beteg. A skálán a 6,0 jelenti a bot segítségével való közlekedést. 7,5-től 10,0-ig az értékek meghatározója, hogy a beteg mennyire tud önállóan átszállni kerekesszékből az ágyba, és hogy az önellátási képessége milyen fokban sérült.

A funkcionális rendszerek a következők: piramis rendszer (pl. motoros funkciók, mint a járás), kisagy (pl. koordináció), agytörzs (pl. beszéd és nyelés), szenzoros rendszer (pl: tapintás, vibráció, fájdalom), bél- és hólyagfunkciók, vizuális funkciók, mentális funkciók, és egyéb kategória (bármi olyan neurológiai tünet, ami az SM következménye).

Míg az SM-mel kapcsolatos kutatásokban széleskörűen alkalmazzák ezt a skálát, a mindennapi orvosi gyakorlatban ritkábban szerepel. Az EDSS értékeinek kiszámítása igen bonyolult, a neurológiai felmérés során talált problémákat nagyon komplex szabályrendszer alapján lehet csak EDSS értékekre „fordítani”. A skála további gyengesége, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít a járási képességnek, ellenben nem vizsgálja például a mentális diszfunkciókat, valamint az EDSS egyáltalán nem vesz figyelembe sok olyan klinikai változást, amiket az SM-mel élő személyek tapasztalnak. A teszt tehát nem elég érzékeny, az enyhébb (bár a beteg számára problémát jelentő) tüneteket nem tudja értékelni.

0,0Nincs neurológiai eltérés
1,0Funkciózavar nincs, egyetlen funkcionális rendszerben észlelhető neurológiai tünet (pl. nystagmus)
1,5Funkciózavar nincs, de minimális neurológiai eltérések észlelhetők több mint egy funkcióban
2,0Minimális funkciózavar egy területen (pl. enyhe paresis, ataxia, vizuális-motoros zavarok)
2,5Egy enyhe funkciózavar, vagy két minimális funkciózavar
3,0Egy mérsékelt funkciózavar (mono- vagy hemiparesis, ataxia, kifejezett sensoros-,szem- vagy hólyagtünetek), vagyhárom-négy területen enyhe funkciózavar. Normál járóképesség.
3,5Egy mérsékelt funkciózavar és a minimálisnál kissé nagyobb mértékű rendellenesség számos másik funkcióban. Normál járóképesség.
4,0Súlyosabb funkciózavar, de a beteg önellátó, és napi 12 órán át aktív. Segítség és megállás nélkül képes 500 métert megtenni.
4,5Súlyos funkciózavar mellett a nap nagy részében aktív, feladatait minimális segítséggel (vagy anélkül) képes egész nap ellátni. Segítség és megállás nélkül képes 300 métert megtenni.
5,0A rokkantság már olyan súlyos, hogy akadályozza az egész napos feladatok ellátását. Segítség és megállás nélkül képes 200 métert megtenni.  
5,5A rokkantság miatt már nem tudja ellátni a napi feladatokat. Segítség és megállás nélkül képes 100 métert megtenni.
6,0Járást segítő eszköz vagy segítség szükséges az egyik oldalról (bot, mankó, támasz) a 100 méteres távhoz.
6,5Járást segítő eszköz vagy segítség szükséges mindkét oldalról (bot, mankó, támasz) a kb. 20 méteres táv megtételéhez.
7,0Még segítséggel sem képes 5 méternél hosszabb távot megtenni. Lényegében kerekesszékhez kötött, de hagyományos kocsin saját maga hajtja a kerekeket. Önállóan tud be- és kiszállni, kb. napi 12 órát tölt a székében.
7,5Képtelen pár lépésnél többet megtenni, kerekesszékhez kötött, segítségre lehet szüksége a be- és kiszállásnál, maga hajtja a kerekeket, de nem képes egy teljes napot eltölteni a hagyományos kerekesszékben. Motorizált tolókocsira lehet szüksége.
8,0Lényegében ágyhoz, vagy székhez van kötve, vagy kerekesszéket használ. A nap nagyobb részét ágyon kívül töltheti, számos önellátó mozdulatra képes, a karjait hatékonyan képes használni.
8,5Lényegében a nap legnagyobb részében ágyhoz kötött, a karjait még képes bizonyos fokig hatékonyan használni, néhány önellátó mozdulatot még el tud végezni.
9,0Teljesen magatehetetlen, ágyhoz kötött, még képes kommunikálni, illetve enni.
9,5Teljesen magatehetetlen fekvő beteg, képtelen hatékonyan kommunikálni, vagy enni/nyelni.
10,0Elhalálozás SM következtében.

Hivatkozások

  1. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33(11):1444-52. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6685237